Mahemärgis näitab, et toiduained on toodetud säästvalt ja keskkonnahoidlikult. Suurt rõhku pannakse keskkonnamõju vähendamisele, energia vastutustundlikule kasutamisele, võimalikult väiksele inimsekkumisele loodusesse ning säästvale tootmisele, mis on kooskõlas looduse ringkäiguga. Mahemärgisega toiduained vastavad kõige rangematele seadusega kehtestatud normidele ning tagavad, et maaviljelus on keskkonnahoidlik, tootmine ja töötlemine reguleeritud vastavate nõuetega, kaubandus keskkonnasäästlik ja kontrollid korrapärased. Selliste toodete eelistamisega aitavad tarbijad kaitsta keskkonda ja säilitada bioloogilist mitmekesisust.

Mahetooted annavad tootjatele paremad võimalused

Keskkonnahoidlik mahepõllundus aitab säilitada mullaviljakust, sest selles valdkonnas kontrollitakse rangelt keemiliste pestitsiidide, sünteetiliste väetiste, antibiootikumide ja muude sarnaste ainete kasutamist. Geenitehnoloogia meetodid on mahepõllunduses täiesti keelatud. Tänu sellele kasutatakse kohalikke ressursse optimaalselt ning looma- ja taimeliigid saavad parimal moel elu- ja kasvutingimustega kohaneda. See tagab toidu parema kvaliteedi ja põllumajandusmaa säästva kasutamise. Väiksema tootmismahu ja pikema tootmisaja tõttu on saagikus väiksem, kuid säästvalt tegutsevad põllumehed võivad olla kindlad, et see kõik tasub end kuhjaga ära. Neile on tagatud korrapärane sissetulek ning on võimalik rahastada muid sotsiaalseid ja majanduslikke algatusi.

Mahepõllundus tekitab usaldust

Hea kvaliteet pole oluline mitte ainult tootjatele, vaid mõjutab tugevasti ka tarbijate ostuotsuseid. Tarbijad tahavad osta tervislikke mahetooteid, mis ei sisalda kemikaalide jääke ja mille tootmisel on peetud oluliseks loodusvarade säästvat kasutamist. Mahemärgis aitab täita just neid soove ja eelistusi. See märgis tagab, et toode vastab kõigile keskkonnahoidliku mahepõllunduse valdkonnas seadusega kehtestatud nõuetele ning et seda kontrollitakse korrapäraselt.

ELi mahemärgisel on kujutatud kaht hästi tuntud sümbolit: ELi lipult tuttavaid tähti ja lehte, mis on eri viisidel kujutatuna looduse ja säästvuse võrdkujuks. Koos moodustavad need kordumatu ja pilkupüüdva visuaalse tähise, mis ei vaja pikemalt selgitamist.