Tere tulemast veebisaidile ee.jura.com

Sellele veebisaidile sisenedes aktsepteerite järgmisi üldtingimusi. Kui te ei ole nõus neid tingimusi täitma, siis te ei või seda veebisaiti kasutada ega sellele siseneda. Veebisaidil www.ee.jura.com pakutakse tooteid lõpptarbijatele nende isiklikuks kasutamiseks. Selle veebisaidi kasutamine mis tahes ärilisel eesmärgil on keelatud ning täielikult on keelatud meie veebipõhise müügiteeninduse kaudu ostetud toodete edasimüük.

1. Veebisaidi halduri andmed
 
Nimi: Rickman Trade OÜ. 
Kaubanimi: JURA e-store 
Registreeritud asukoht:  Harjumaa, Tallinn, A. H. Tammsaare tee 47, 11316
KMKR number: EE101072571
Registrikood: 11258931
Telefon: 651 88 69 Domeen: www.ee.jura.com
 E-post: tellimus@jura.ee

2. Lepingu eesmärk

2.1. Selles lepingus esitatud tingimused reguleerivad tingimusi, mis kehtivad ostutoimingute kohta, mida kasutaja (edaspidi: klient) teeb Rickman Trade (edaspidi: JURA) poolt tema veebisaidi www.ee.jura.com kaudu pakutavate toodete ja teenuste hankimisel.

2.2. Käesolevad lepingu üldtingimused kehtivad seni, kuni need on veebisaidi kaudu kättesaadavad, ning JURA võib neid ilma ette teatamata uute õigusnormidega vastavusse viimiseks või pakutavate toodete ja teenuste täiustamiseks muuta, täiendada või kohandada. Uued lepingutingimused hakkavad kehtima pärast nende avaldamist ning nende avaldamisega veebisaidil on täidetud teavitamise kohustus.

2.3. Nii selle veebisaidi kasutamine kui ka selle kaudu tellimine tähendavad seda, et klient aktsepteerib üldtingimusi. Kui te ei ole nõus üldtingimusi täitma, siis ärge kasutage seda veebisaiti ega sisenege sellele.

2.4. Klient saab selle dokumendi välja printida ja alles hoida. Klient saab esitada üldtingimusi käsitlevad küsimused e-posti aadressil tellimus@jura.com

3. Lepingupooled

3.1. Veebisaidi www.ee.jura.com kaudu toimuva ostuprotsessi pooled on klient ja JURA.

3.2. Klient võib olla iga tarbija, kes on Eesti Vabariigi territooriumil alaliselt elav füüsiline isik, kes on täisealine (üle 18aastane) ning kellel on piisav õigus- ja teovõime, et kohustuda täitma käesolevaid tingimusi, samuti juriidiline isik, kes tõendab nõuetekohaselt oma staatust ja aktsepteerib ka selle lepingu üldtingimusi. Toodete ostmine selle veebisaidi kaudu alaealiste või muude isikute kui Eesti Vabariigi seaduslike residentide poolt on sõnaselgelt keelatud.

3.3. Müüja on äriühing, kes turustab selle veebisaidi kaudu pakutavaid tooteid ja teenuseid, ning kõik müüja tuvastamisega seotud andmed on esitatud punktis 1.

4. Regulatsioon

4.1. Kõikides küsimustes, mida üldtingimused ei reguleeri, kohaldatakse järgmisi standardeid või õigusakte:

 • Võlaõigusseadus (VÕS)
 • Tarbijakaitseseadus (TKS)
 • Kaubandustegevuse seadus (KTS)
 • Reklaamiseadus
 • Tarbijakaitseameti (TKA) juhend e-poodidele

4.2. Kui klient elab väljaspool Eesti Vabariiki ja tema riigi õiguse alusel ei ole Eesti Vabariigi õigus kohaldatav, siis ta ei saa osta tooteid ega kasutada teenuseid, mida sellel veebisaidil pakutakse.

5. Juurdepääs ja registreerimine

5.1. Veebisaidil www.ee.jura.com esitatud sisule, toodetele ja/või teenustele juurdepääs on tasuta ja kasutaja registreerimine ei ole vajalik.

5.2. Veebisaidil pakutavate toodete ja/või teenuste ostmiseks peate registreeruma kasutajana, järgides veebisaidil esitatud samme, ning vastama järgmistele nõuetele:

 • olema vähemalt 18aastane õigus- ja teovõimeline füüsiline isik või olema juriidiline isik;
 • esitama veebisaidil avaldatud vormi kaudu andmed, mis on ostu sooritamiseks kohustuslikult nõutavad.

5.3. Registreeritud kasutaja saab isikliku krüpteeritud salasõna, mida ei või teistele isikutele avaldada ja mis võib aeg-ajalt muutuda.

5.4. Kasutaja peab viivitamata teavitama JURA-t mis tahes asjaoludest, mis võivad võimaldada volitamata juurdepääsu või tema salasõna väärkasutamist eesmärgiga salasõna tühistada. Kui sellistest asjaoludest jäetakse teavitamata või neist teavitatakse põhjendamatu viivitusega, siis vabaneb JURA igasugusest vastutusest, mis võib tuleneda isikliku salasõna väärkasutamisest volitamata kolmandate isikute poolt.

5.5. Kasutaja võib igal ajal lõpetada oma registreeritud kasutaja staatuse, taotledes seda sõnaselgelt e-posti teel aadressil rickman@rickman.ee.

6. Tellimisprotsess

6.1. On tehtud kõik jõupingutused, et tagada iga toote täpne fotograafiline kujutis, kirjeldus ja spetsifikatsioon. Kuna värvuste taasesitamine on ligilähedane, siis võivad tegelikel kaupadel esineda väikesed erinevused. Seega ei saa me tagada, et teile nähtavad tootepildid on täpne kujutis tegelikust kaubast.

6.2. Veebisaidile www.ee.jura.com sisenenud klient saab osta müügiks pakutavaid tooteid ja/või teenuseid, lisades need ostukorvi. Kui tooted on valitud, siis peate kinnitama oma ostukorvi, milles on kuvatud tooted ja/või teenused, ühikute arv, jaehind, tarne- ja saatekulud.

6.3. Kui klient kinnitab valitud ostukorvi, peab ta täitma arve tasumise andmete ja kauba saatmise vormi (kui need on eraldi dokumendid) ning märgistama kastikese käesolevate üldtingimuste aktsepteerimise kohta. Üldtingimuste aktsepteerimata jätmisel ei saa ostu kinnitada.

6.4. Pärast arve tasumise ja/või kauba saatmise andmete sisestamist saab klient valida veebisaidil pakutava maksemeetodi (pangaülekanne, krediitkaart). 

6.5. JURA kinnitab tellimuse e-posti teel juhul, kui veebipõhise makseplatvormi kaudu tehtud makse on toimunud või ta on saanud panga kinnituse pangaülekandega tasumise korral.

7. Tellimuse kinnitus

7.1. Kliendi poolt veebipoe www.ee.jura.com kaudu esitatud tellimuse vastuvõtmine ning JURA ja kliendi vahelise lepingu sõlmimine loetakse toimunuks alates tellimuse lähetamisest, välja arvatud juhul, kui tellimus on tühistatud kooskõlas tellimuse tühistamise juhistega, mis on selles dokumendis esitatud.

7.2. JURA ei saa tellimust vastu võtta järgmistel juhtudel:

 • veebipõhise makseplatvormi (TPV) kaudu tehtud makse kinnitus ei ole saabunud;
 • PayPali makseplatvormi kaudu tehtud makse kinnitus ei ole saabunud;
 • kui makseviisiks on valitud pangaülekanne ja maksekorraldust ei ole tehtud seitsme päeva jooksul alates tellimuse esitamisest;
 • jaehinnas või tootekirjelduses on avastatud viga;
 • klient ei ole aktsepteerinud käesolevaid üldtingimusi.

8. Maksemeetodid

8.1. Aktsepteerime üksnes eurodes makseid.

8.2. Klient võib tellimuse eest maksta järgmistel viisidel:

 • krediitkaart (Visa, MasterCard);
 • pangaülekanne.

8.3. Elektrooniliste maksemeetodite kasutamisel, s.o krediit- või deebetkaardiga või PayPali kaudu maksmisel teeb makse väljastaja kehtivuse kontrolli ja annab kinnituse. Kui vastaspool ei kinnita makset, siis tellimus tühistatakse ja ostuprotsessi ei ole võimalik jätkata, ilma et sellega kaasneks JURA-l vastutus või hüvitamiskohustus.

8.4. Elektrooniliste vahendite kaudu maksete tegemiseks on JURA paigaldanud e-kaubanduse makselüüsi, mida pakub äriühing SIX Swiss. Kõik sel eesmärgil meie veebisaidil esitatud andmed on nõuetekohaselt krüpteeritud, et tagada andmete maksimaalne turvalisus ja konfidentsiaalsus, ning sertifitseeritud andmeturbe standardi „PCI Data Security Standard” nõuete kohaselt.

8.4. JURA saab teavet kliendi poolt makselüüsi kaudu esitatud krediit- või deebetkaardi andmete kohta.

9. Tarneandmed

9.1. Veebisaidi www.ee.jura.com kaudu esitatud tellimusi tarnitakse igale aadressile Eesti Vabariigi territooriumil, transpordipartneri kaudu. Veebisaidil www.ee.jura.com  pakutakse kliendile ka võimalust tulla oma tellimusele järele JURA teeninduskeskusesse (Hospitality Centre) Tallinnas.

9.2. JURA määratud vedaja tarnib tellimuse kliendi märgitud aadressile ligikaudu 24/48 töötunni jooksul alates tellimuse vormistamisest ja makse tegemisest krediit- või deebetkaardiga, PayPali kaudu või pangaülekande teel.

9.3. JURA ei saa garanteerida tellimuste tarnekuupäevi ja/või kindlaid tarneaegu ega aktsepteeri sel põhjusel esitatud nõudeid või hüvitisenõudeid.

9.4. Tellimuse saatekulu on 4,90 (koos käibemaksuga). Kui tellimuse väärtus on 50 eurot või rohkem (koos käibemaksuga), siis on saatmine tasuta.

10. Tellimuse tühistamine

10.1. Kui klient soovib meie veebisaidi kaudu esitatud tellimuse tühistada, peab ta saatma e-kirja aadressil order@rickman.ee enne kella 12 ostutellimuse tegemise päevale järgneval päeval, märkides e-kirjas oma nime ja tühistatava tellimuse viitenumbri.

10.2. Kui tellimus on juba vedajale üle antud ja me ei saa seda tagasi võtta, saab klient keelduda tellimusest tarne hetkel. Muul juhul kohaldatakse käesolevate üldiste töötingimuste artiklit 9 (loobumisõigus).

11. Taganemisõigus

 11.1. Taganemisõigust käsitlev teave

11.1.1. Kliendil on seaduses ettenähtud õigus selle veebisaidi kaudu tehtud ostust ilma põhjendust esitamata taganeda. Taganemisõiguse kasutamise tähtaeg on neliteist (14) kalendripäeva alates kuupäevast, mil klient või kliendi osutatud kolmas isik, v.a vedaja, omandab tegeliku valduse kauba üle.

11.1.2. Taganemisõigust võib kasutada kliendi üheselt mõistetava avalduse alusel, mis edastatakse järgmiselt:

a) täites meie veebisaidil esitatud vormi;
b) e-posti teel: order@rickman.ee
c) posti teel: JURA teeninduskeskus, Harjumaa, Tallinn, A. H. Tammsaare tee 47, 11316 .

 

11.2. Taganemisõiguse mõjud

11.2.1. Kui klient tühistab tellimuse, siis maksame tagasi kõik kauba või kaupade eest tagastamisel tasutavad summad, sealhulgas standardsaatekulud, välja arvatud lisakulud, mis tulenevad sellest, et klient on valinud teistsuguse tarnemeetodi, mis on kallim kui meie pakutava standardtarne kulud.

11.2.2. Kliendile üle antud kaubad tuleb tagastada viivitamata ja igal juhul hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul alates kuupäevast, mil klient teatab oma otsusest sellest lepingust loobuda. Klient vastutab vara väärtuse võimaliku vähenemise eest, mis on tingitud selle teistsugusest käitlemisest kui käitlemine, mis on vajalik vara laadi, omaduste või toimimise kindlaks tegemiseks. Taganemisõiguse kasutamiseks tuleb toode tagastada selle originaalpakendis koos arvega. Kui toode tagastatakse ilma originaalpakendita või kahjustatuna, siis vähendatakse kliendile tagastatavat summat vastava summa võrra.

11.2.3. JURA tagastab lepingu tühistamisega kaasneva summa 14 kalendripäeva jooksul alates kuupäevast, mil klient on nõuetekohaselt teavitanud oma otsusest lepingust taganeda, tingimusel, et klient on täitnud oma loobutud kauba või kaupade tagastamise kohustuse, sama maksemeetodi kaudu, mida klient kasutas esialgses tehingus, välja arvatud juhul, kui klient on sõnaselgelt teisiti märkinud; igal juhul ei kanna klient tagasimakse tegemisest tulenevalt mingeid lisakulusid.

11.2.4. Transpordikulud ja tagastamisega kaasneva riisiko kannab klient.

11.2.5. Tagastatava vara tagastamiseks võib klient kasutada meie veebisaidil kättesaadavat või ise trükitud märgist. Klient peab tagastatavad kaubad saatma või otse kohale toimetama aadressil:

JURA teeninduskeskus, Harjumaa, Tallinn, A. H. Tammsaare tee 47, 11316

11.2.6. Klient peab tagastama kaubad põhjendamatu viivituseta ning igal juhul hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul alates kuupäevast, mil ta teatab oma lepingust taganemise õigusest. Tähtaega on järgitud, kui kaubad saadetakse tagasi enne selle perioodi lõppu.

11.2.7. Taganemisõigus ei kehti järgmiste toodete puhul:

 • pitseeritud tooted, mida ei saa tagastada tervisekaitse- või hügieeninõuete tõttu ning mille pitser on pärast tarnimist avatud;
 • kiiresti riknevad või lühikese kõlblikkusajaga tooted (toiduained). 

12. Teave toote saadavuse kohta

12.1. JURA pakub oma veebisaidil tooteid, mis on internetimüügiks hoolikalt välja valitud. Kui kaubaartikkel on läbi müüdud, siis see eemaldatakse veebisaidilt esimesel võimalusel ega pruugi enam müügile ilmuda.

12.2. Toodete hinnad võivad aeg-ajalt muutuda. Võib juhtuda, et mittesaadava toote hind on tõusnud ajaks, mil see ilmub veebisaidil saadavale. Sellisel juhul me ei aktsepteeri nõudeid seoses eelmise ja uue avaldatud hinna erinevustega.

12.3. Kõiki kaubaartikleid pakutakse olenevalt nende saadavusest. Kui te teete tellimuse ja saate tellimuse kinnituse ning meil ei ole ettenägematutest asjaoludest tingituna laos kaupa teie tellimuse täitmiseks, siis võtame teiega ühendust, et teavitada teid teie tellimuse uuest tarneajast, või pakume teile võimalust saada tagasi makstud summad, kasutades sama maksemeetodit, ilma teile kulusid tekitamata, või võimalust asendada tellitud kaubaartikkel sarnaste või paremate omadustega tootega (välja arvatud juhul, kui see tekitab JURA jaoks liigseid kulusid, mil me teavitame teid toote väärtuse erinevusest).

13. Hinnakujunduspõhimõtted

13.1. Kõik sellel veebisaidil avaldatud hinnad on eurodes ning hõlmavad kehtivat käibemaksu, mis on seaduse kohaselt nõutav. Hinnad võivad muutuda ja avaldatud kaubad võidakse eemaldada igal ajal ilma ette teatamata.

13.2. Ehkki püüame tagada, et kõik meie veebisaidil avaldatud hinnad oleksid õiged, võib erandjuhul esineda vigu. Kui JURA avastab kliendi soetatud kaubaartikli hinnas vea, siis võtame temaga viivitamata ühendust ja parandame kaubaartikli hinna veebisaidil, pakkudes kliendile võimalust tellimus uuesti kinnitada või tühistada. Kui kliendiga ei õnnestu ühendust võtta, siis on meil õigus kliendile lisakulusid tekitamata tellimus tühistada.

14. Garantii

 14.1. Selle veebisaidi kaudu ostetud toodete (v.a toidukaubad, lauanõud ja söögiriistad) puhul kehtib 24kuuline JURA ametlik garantii tootmisvigade eest veebisaidi rubriigi „Service and Support” (teenindus ja abi) punktis „Official JURA warranty” (ametlik JURA garantii) avaldatud tingimustel.

14.2. Kui selle veebisaidi kaudu ostetud toode ei vasta toote pakkumisel esitatud omadustele, tootel on vead, mis takistavad toote laadile vastavat tavapärast kasutamist, või toode ei toimi kirjeldatud viisil, siis on kliendil õigus saada soetatud vara eest raha tagasi kahe aasta jooksul alates soetamise kuupäevast tarbijate ja kasutajate kaitse 16. novembri üldseaduse (R.D. Ley 1/2007) kehtivas redaktsioonis sätestatud tingimustel, tähtaja jooksul ja tõendite esitamisel.

15. Veebisait

15.1. JURA-l on õigus igal ajal veebisaiti muuta, sellel esitatud teavet ajakohastada või käesolevate üldtingimuste sisu muuta, teavitades sellest üksnes nende veebisaidil avaldamise teel.

15.2. Me ei saa tagada veebisaidil avaldatud teabe täpsust ja/või õigsust, välja arvatud meie veebipoe kaudu ostmiseks pakutavate kaupade ja teenuste kirjelduse puhul.

15.3. Veebisait on mõeldud isiklikuks kasutamiseks ning sellele ei või siseneda kaubandusliku kasutamise eesmärgil. Autoriõiguse ja omandiõiguste järgimise korral on teil lubatud:

 • selle veebisaidi sisu välja võtta ja kuvada;
 • printida sellel esitatud sisu tingimusel, et see on mõeldud isiklikuks kasutamiseks, ning
 • salvestada selle sisu elektroonilises vormingus (välja arvatud juhul, kui seda hoitakse serveris või muul võrku ühendatud mäluseadmel).

15.4. Seda veebisaiti või selle sisu ei või kasutada:

 • kaubanduslikel eesmärkidel;
 • edasimüügi eesmärgil, sealhulgas selle veebisaidi mis tahes osa (nt kaubaartiklite loetelud, kirjeldused, hinnad jne) korrapäraseks väljaeraldamiseks ja/või taaskasutamiseks;
 • veebisaidi täielikuks või osaliseks allalaadimiseks (v.a lehekülgede puhverdamiseks) või muutmiseks;
 • selle saidiga ühendatud mis tahes võrgu või veebisaidi häirimiseks või teistesse arvutisüsteemidesse volitamata sisenemiste arvu suurendamiseks;
 • mis tahes kasutaja poolt selle veebisaidi kasutamise häirimiseks mis tahes ebaseaduslikul eesmärgil.

15.5. Lisaks ei ole lubatud kasutada seda veebisaiti seoses ühegi järgmisega:

 • andmekaeve, robotid või samalaadsed andmekogumis- ja väljaeraldamisvahendid;
 • kadreerimistehnikad, et peita kaubamärke, logosid või muid autoriõigusega kaitstud kujutisi, disainilahendusi ja tekste, mida sellel veebisaidil on kasutatud;
 • metamärgendeid või muud peitteksti, kasutades meie nime või kaubamärke.

15.6. Selle veebisaidi kasutamisel ei lubata kliendil luua linke sellele ega kasutada sellel esitatud kaubamärke, disainilahendusi, struktuure ja/või logosid, välja arvatud omaniku sõnaselgel ja kirjalikul nõusolekul.

15.7. JURA ei kinnita ega avalda, et sellel veebisaidil avaldatud materjalid, veebisaidi mis tahes funktsioonid ja server toimivad katkestusteta või viivitusteta ning neil ei ole vigu, defekte, viiruseid või programmivigu või et need ühilduvad mis tahes muu tarkvara või materjaliga. Veebisait on esitatud olemasoleval kujul. Veebisaidile sisenemine toimub täielikult teie enda riisikol.

15.8. Keelatud on edastada meie veebisaidi kaudu või veebisaidile mis tahes laimavat, ähvardavat, solvavat, kahjustavat või pornograafilist materjali või materjali, mis võib rikkuda teiste isikute õigusi (sealhulgas intellektuaalomandi õigusi, konfidentsiaalsusõigusi või privaatsusõigusi) või mis ei vasta kehtestatud õigusnormidele.

15.9. See veebisait ja selle sisu, sealhulgas kõik tekstid, graafilised kujutised, logod, ikoonid, pildid, andmekogumid ja tarkvara, mida on kasutatud seoses selle veebisaidiga, on meie omand ja kaitstud autoriõigusega (autoriõigus), kaubamärgiõigusega (kaubamärk), andmebaasiõigustega ja muude intellektuaalomandi õigustega.

15.10. See veebisait võib sisaldada linke kolmandate isikute veebisaitidele (edaspidi: kolmandate isikute sait/saidid). Klient tunnistab ja nõustub, et me ei vastuta selliste kolmandate isikute veebisaitide kättesaadavuse eest ega sellistel kolmandate isikute veebisaitidel kättesaadava sisu või pakutavate teenuste eest. Palume teil tutvuda sellelt veebisaidilt juurdepääsetavate kolmandate isikute veebisaitide privaatsussätete ja tingimustega.

16. Vastutus ja hüvitamine

16.1. JURA ei vastuta kolmandate isikute poolt veebisaidi väärkasutamise või vääresitamise eest. Välja arvatud käesolevates tingimustes märgitud juhul, ei vastuta ei meie ega ükski meie töötaja, agent, tarnija või muu esindaja ühegi kahju eest, mis on seotud veebisaidi kasutamise või väärkasutamisega.

16.2. JURA ei vastuta ühegi otsese ega kaudse kahju eest, sealhulgas tark- või riistavara kahju, andmete kadumise, ärivõimaluste kahjustumise või kasutamatajätmise, saamatajäänud tulu või mis tahes muu kaudse kahju eest, mis tekib seoses selle veebisaidiga või selle kasutamisega.

16.3. Klient nõustub hüvitama viivitamata JURA-le, tema töötajatele, ametnikele, agentidele ja teenuseosutajatele kõik nõuded, kahjud ja kulud, sealhulgas kohtu- ja õigusabikulud, mis võivad tekkida sellest, et kasutaja rikub käesoleva lepingu tingimusi.

16.4. JURA võib lõpetada selle veebisaidi kasutamise kasutaja poolt, kui ta leiab, et käesolevaid üldtingimusi on rikutud.

17. Privaatsus ja teabevahetus

17.1. Meie veebisaidi kaudu tellimuste esitamisel kogub JURA isikuandmeid (st nimi, aadress, e-post jne). Täpsema teabe saamiseks selle kohta, kuidas neid andmeid kasutatakse, tutvuge meie privaatsus- ja turvalisuse põhimõtetega.

17.2. Oma käesolevatest üldtingimustest tulenevate kohustuste täitmiseks võtame teiega ühendust posti teel ja veebisaidil teateid avaldades. Seega te nõustute saama meilt elektroonilisi teateid, mis vastavad kõikidele õiguslikele nõuetele samamoodi, nagu need oleks koostatud kirjalikult.

18. Kohaldatav õigus

18.1. Käesolevate üldtingimuste ja kõikide veebisaidil esitatud tellimustega seotud küsimuste suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

18.2. Kooskõlas tarbijakaitseseaduse kehtiva redaktsiooni sätetega lepivad pooled kokku, et kõik küsimused või eriarvamused, mis on seotud selle lepingu tõlgendamise, sellele vastavuse ja selle täitmisega, lahendatakse Harju Maakohtus kohtus.

19. Üldsätted

19.1. JURA-l on õigus käesolevaid üldtingimusi igal ajal muuta. Kui tingimuste mis tahes säte osutub kehtetuks või jõustamatuks, jäävad kõik ülejäänud tingimused ja sätted kehtivaks ja jõusse.

19.2. Me ei vastuta teie ees ühegi käesolevates tingimustes märgitud kohustuse täitmisega viivitamise või täitmata jätmise eest, kui viivitus või täitmatajätmine tuleneb põhjustest, mis ei ole meie kontrolli all.

19.3. Kui klient põhjustab käesolevate tingimuste rikkumise ja me ei võta omalt poolt mingeid meetmeid, ei takista see meid kasutamast oma õigusi ja õiguskaitsevahendeid muudes olukordades, kus klient on käesolevaid üldtingimusi rikkunud.

20. Klient

JURA pakub kliendile klienditoeteenust, mida saab kasutada järgmiste vahendite kaudu:

 • Telefon: 651 88 69 (E-R 9-17), välja arvatud riigipühad
 • E-post: jura@jura.ee
 • Veebisait: contact form
 • JURA teeninduskeskus, Harjumaa, Tallinn, A. H. Tammsaare tee 47, 11316