Mida hoolduspakett sisaldab?

 • Masina diagnostika teenindusse toomisel
 • Masina remont, kõigi vajalike sisemiste komponentide vahetus.
 • Masina testimine ja diagnostika peale remonti; garanteerib, et masin on väljastamise hetkel heas töökorras
 • Katlakivieemaldus, ka neil masinatel, mis tavapäraselt kasutavad filtrit
 • Puhastustsükli teostamine
 • Masina paneelide, mahutite ja korpuse väline puhastus
 • CLARIS filter (olenevalt mudelist: White, Blue, Smart) ning paigaldusõpetus
 • Veakirjeldus ja selgitused
 • Soovitusi masina hooldamiseks 
 • Kuuekuuline garantii vahetatud masinaosadele ja tehtud tööle.

Mida hoolduspakett ei sisalda?

 • füüsilised vigastused, nt katkised, kriimustatud või mõraga paneelid, veepaagid jne. Kui füüsilise vigastuse tagajärjel tuleb mõni masina osa välja vahetada, siis see lisandub kindlale hinnale.
 • kaduma läinud masina komponendid, nt kohvipaksusahtel, veepaak, piimavahustaja jne. Vastuvõtutehnik fikseerib vastuvõtul masina puuduvad osad.

Kuhu JURA masin remonti tuua?

JURA teeninduskeskuse hinnakiri