Õiglase kaubanduse mudeli eesmärk on tagada arengumaade väiketalunikele ja töölistele stabiilsemad ja paremad elutingimused. Rahalised lisatoetused ja tugevam organisatsiooniline struktuur aitavad põllumajandustootjate organisatsioonidel, näiteks Coagricsalil ja selle liikmetel, tõusta rahvusvahelisel turul arvestatavate äripartnerite hulka. Tarbijad, kes eelistavad õiglase kaubanduse ehk Fairtrade'i märgisega tooteid, annavad käegakatsutava panuse maailma paremaks muutmisesse. Õiglase kaubanduse normidega on kaubandussuhetele ja tootjatele kehtestatud ranged nõuded.

Õiglane kaubandus annab tootjatele paremad võimalused

Arengumaade väiketalunikud ja töölised elavad sageli vaesuspiiril või alla selle. Neil tuleb tulla toime toiduainete hinnakõikumistega, üha kasvava elukalliduse ja vahendajatega, kes püüavad nende arvelt kasu lõigata. Paljud väiketalunikud loobuvad maaharimisest, sest nad ei suuda sellega enam oma peret ära toita, ning on sunnitud kolima ülerahvastatud linnadesse. Selle tagajärjeks on sotsiaalsed, ökoloogilised ja terviseprobleemid. Ent väiketalunikel on arengumaade toiduga kindlustatuse tagamisel tähtis osa. Just neilt tuleb lõviosa kõikjal maailmas tarbitavatest toidukaupadest.

Õiglane kaubandus toob häid tulemusi

Õiglase kaubanduse süsteem aitab rohkem kui 1,65 miljonil väiketootjal ja nende peredel pääseda allakäiguspiraalist. Õiglane kaubandus tähendab, et selliste toidukaupade eest nagu kakao, kohv ja riis makstakse stabiilset hinda, mis katab säästva tootmise kulud. Selle süsteemi teised eelised on lisatulu, mis investeeritakse kogukonna arengusse (Fairtrade Premium), parem organisatsiooniline struktuur, tootjate harimine, paremad töötingimused ja keskkonnahoidlikum põllumajandus. Lisaks edendatakse seeläbi pikaajalisi ja võimalikult väheste vahendajatega kaubandussuhteid.

Mille poolest õiglane kaubandus silma paistab?

Õiglase kaubanduse ehk Fairtrade'i märk on ainus märgis, mis tagab, et toote hinnas sisalduv kindlaksmääratud lisatulu investeeritakse sotsiaalsesse ja majanduslikku arengusse.

Õiglase kaubanduse märgis kannab endas sõnumit tootjate lootusrikkusest: kõrgele tõstetud käsi on tugevuse ja otsusekindluse sümbol ning selles liigutuses on ühendatud arengumaade elanike visadus ja tarbijate pürgimus muuta maailma paremaks. Sinine värv kujutab tootjate arenguvõimalusi ja roheline pidevat kasvu.