Privaatsuspoliitika

Tere tulemast meie veebilehele! Meil on hea meel, et meie ettevõtte vastu huvi tunned. Et saaksid hea ülevaate oma isikuandmete käitlemisest, selgitame sulle seda põhjalikult sealhulgas ka seda, milliseid turvameetmeid me rakendame. Lisaks saad teada, millised on sinu seadusjärgsed õigused seoses selliste andmete töötlemisega. 

Meie eesmärk on käidelda sinu isikuandmeid vastutustundlikult. Seega peame iseenesestmõistetavaks, et täidame kõiki õigusnõudeid, eelkõige isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatuid.

Käesolevas privaatsuspoliitikas tutvustame sulle meie veebilehega seotud andmete töötlemise kõige olulisemaid aspekte. Privaatsuspoliitika kehtib isikuandmetele (edaspidi: „andmed“), mida andmesubjektide kohta erinevatest allikatest (veebilehed, mobiilirakendused, sotsiaalmeedia, kliendid, tarnijad ja äripartnerid) hangime.

1 Kontaktid 

1.1 Vastutava töötleja nimi ja aadress

Isikuandmete kaitse üldmääruse ja liikmesriikide muude andmekaitseseaduste ning -eeskirjade tähenduses on vastutav töötleja:

Rickman Trade OÜ
A.H Tammsaare tee 47
11614 Tallinn
E-mail: order@rickman.ee
Website: https://ee.jura.com

2 Isikuandmete töötlemise ulatus ning eesmärk

Isikuandmete kaitse üldmääruses on isikuandmed määratletud kui „igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta. Veebis tuvastamise tunnuseid, näiteks IP-aadresse loetakse isikuandmeteks, kui need ei ole anonümiseeritud. Töötleme sinu isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Kontaktvormi kaudu päringu saatmine
 • Uudiskirjaga liitumine
 • Kliendikonto avamine
 • Tellimus (veebipoes)
 • Klientide, tarnijate ja teenusepakkujate ees meie lepinguliste kohustuste täitmine
 • E-kirjaga saadetavad taotlused
 • Kampaaniate läbiviimine
 • Veebilehe optimeerimine (veebilehe kohandamine vastavalt sinu nõudmistele)
 • Küberrünnakute eest kaitsmine ja rünnakute andmete salvestamine
 • Kasutusstatistika koostamine
 • Turundus 
 • Klienditeeninduse kvaliteedi tõstmine
 • Kliendi pretensioonide lahendamine 
   

2.1 Veebilehe külastamine
Kui külastad meie veebilehte, salvestavad meie serverid ajutiselt logifaili ehk nn serveri logifaili järgmised andmed: 

 • Kontakti loonud arvuti IP-aadress
 • Juurdepääsu/otsingu kuupäev ja kellaaeg
 • Otsitavate andmete nimetus ja internetiaadress
 • Sinu arvuti operatsioonisüsteem ja kasutatav brauser
 • Riik, kust meie veebilehte külastatakse
 • Sinu internetiühenduse pakkuja nimi
 • Ajavöönd Greenwichi aja suhtes (GMT)
 • Päringu sisu (konkreetne leht)
 • Juurdepääsu staatuse / HTTP staatuse kood
 • Edastatud andmete maht
 • Viimati külastatud veebileht
 • Brauseri seaded
 • Brauseri tarkvara keel ja versioon
 • Brauseri aktiivsed pistikprogrammid

Andmete ja logifailide ajutise säilitamise õiguslik alus on õigustatud huvi. Õigustatud huvi võimaldab meil

 • korrektselt meie veebilehe sisu pakkuda
 • optimeerida nii meie veebilehe sisu kui ka reklaame 
 • anda küberrünnaku korral süüdistuse ettevalmistamise ja selle kohtus esindamise eest vastutavale institutsioonile süüdistuse ettevalmistamiseks vajalikku teavet 
 • täiustada meie teenust ja meie veebilehte
 • koguda andmeid statistikaks
 • ja töödelda tellimusi meie veebipoes.

2.2 Uudiskiri
JURA soovib aeg-ajalt sinuga ühendust võtta, teavitada sind uudistest ja pakkuda sulle tooteid ning teenuseid, mis sind huvitada võiksid.

Meie uudiskirjaga saad liituda meie veebilehel. Selleks vajame sinu e-maili aadressi ja nõusolekut.
Et saaksime sulle vajalikku teavet pakkuda ja sinuga isiklikult ühendust võtta, kogume ja töötleme ka sinu poolt vabatahtlikult esitatud teavet aadressi, eesnime ja perekonnanime kohta. 

Kui oled uudiskirjaga liitunud, on sinu isikuandmete töötlemise õiguslik alus sinu nõusolek. Ülaltoodud andmete avaldamisega nõustud, et võime neid andmeid kasutades saata sulle uudiskirja ning hoida sind kursis tooteuuenduste, uute Roger Federeriga reklaamikampaaniate ja eesootavate sündmustega. 

Sinu liitmiseks meie uudiskirjaga kasutame nn topeltkinnitusega liitumist. See tähendab, et kui esitad meile oma e-maili aadressi, saadame sellele kinnituskirja, kus palume sul kinnitada, et soovid uudiskirja saada. Kinnitamiseks klõpsa kinnituskirjas toodud aktiveerimislingil. 

Kogume andmeid ka uudiskirjaga liitumise kuupäeva ja aja kohta. Selliseid andmeid töötleme õigustatud huvi alusel. Vajame neid sulle uudiskirja saatmiseks.

Loomulikult võid igal ajal uudiskirja saamisest loobuda. Selleks klõpsa saadud uudiskirjas lihtsalt lingil „Loobu uudiskirjast“. 

Säilitame sinu isikuandmeid seni, kuni uudiskirjast loobud. Palun teavita meist uudiskirjast loobumisest aadressil order@rickman.ee

2.3 Päringud ja kontaktivorm
Meiega saad ühendust võtta meie veebilehe kaudu. Kui meile päringu saadad, nõustud sellega, et töötleme sinu esitatud andmeid sinu päringu töötlemiseks.

Kui soovid meiega ühendust võtta, on järgmiste andmete (* kohustuslik) esitamine kohustuslik sõltuvalt kontaktivõtmise viisist. Muude andmete esitamine on vabatahtlik:

 • Aadress / Tiitel*
 • Eesnimi
 • Perekonnanimi*
 • Ettevõte
 • Tänav / tänava number
 • Postikood
 • Linn
 • Telefon
 • E-posti aadress*
 • Riik*
 • Päringu põhjus*
 • Päringu teema*
 • EAN tootekood
 • Ettevõte
 • Kontaktpartner 
 • Seadme nimetus

Kohustuslikel väljadel esitatud isikuandmed aitavad meil sinu pöördumist menetleda ja vajadusel selle teisele turule edastada. Et sulle eesmärgipärast teavet pakkuda, kogume ja töötleme ka sinu poolt vabatahtlikult esitatavaid andmeid.

Meie teenuse puhul on sinu isikuandmete töötlemise õiguslik alus meie õigustatud huvi. Kui ühendumise eesmärk on täita lepingut, milles sina oled andmesubjekt, või võtta kasutusele meetmeid enne lepingute sõlmimist, on see andmete töötlemise täiendav õiguslik alus.

Kuni olukorra lõpliku lahenemiseni on sul õigus oma andmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Kui soovid nõusoleku tagasi võtta, teavita meid palun aadressil order@rickman.ee.

2.4 Turundus 
Lisaks sinu isikuandmete töötlemisele sinu ostutehingu teostamiseks kasutame sinu isikuandmeid meie õigustatud huvi alusel ka järgmistel eesmärkidel: 

 • sinu ostukogemuse püsiv parendamine ja selle kliendisõbralikumaks ning just sulle sobivaks kujundamine 
 • sinuga suhtlemine seoses sinu tellimusega 
 • sinu teavitamine teatud toodetest või turunduskampaaniatest
 • sulle huvi pakkuda võivate toodete või teenuste soovitamine. 

2.5 Kampaaniad
Kampaaniate korral kasutame sinu isikuandmeid sinu teavitamiseks võidust ning meie pakkumiste reklaamimiseks. Täpsemat infot leiad vastava kampaania osalustingimustest.

2.6 Kliendid, tarnijad ja teenusepakkujad
Meie lepingutingimuste täitmiseks töötleme sinu esitatud andmeid (nt sinu nime ja aadressi, aga ka kontaktandmeid) ja lepingulisi andmeid (nt saadud teenused, kontaktisikute nimed, makseinfo) ka seoses oma lepinguliste kohustuste ning teenustega.

Sinu andmete töötlemise õiguslik alus on sellise lepingu täitmine, milles sina oled andmesubjekt, või meetmete võtmine enne lepingute sõlmimist.

Kui säilitame andmeid sinuga sõlmitud lepingulise suhte tõttu, säilitame neid vähemalt lepingulise suhte kestvuse jooksul ja kõige kauem aegumistähtaegade või võimalike meiepoolsete nõuete lõpuni või juriidiliste või lepinguliste säilitamisaegade lõpuni. 

2.7 Veebipood

2.7.1 Üldine teave
Kui soovid meie veebipoe teenuseid kasutada, on oluline meile esitada sinu tellimuse töötlemiseks vajalikud andmed. Lepingute töötlemiseks vajalikud kohustuslikud andmed on eraldi märgitud, lisainfo esitamine on vabatahtlik.

Võid tellimust esitades esitada vajalikud andmed ühekordselt või avada ka kliendikonto, kus sinu isikuandmed järgmiste ostude tegemiseks salvestatakse. 

Kui sa kliendikontot ei ava, säilitame sinu isikuandmeid ainult lepingu täitmiseks ning kustutame andmed kohe, kui meil ei ole enam juriidilist kohustust neid säilitada. 

Meie poolt kasutatavad teenusepakkujad (vedajad, logistikapartnerid ja ka makseteenuse pakkujad) saavad meilt tellimuste vastuvõtmiseks ja töötlemiseks vajalikke andmeid. Sellised andmed hõlmavad muu hulgas sinu e-maili aadressi ja telefoninumbrit, et sinuga oleks võimalik näiteks tarneajas kokku leppida. Sinu makseinfo eest vastutab makseteenuse pakkuja, kelle ise valisid. Rohkem teavet selliste teenusepakkujate poolt pakutava andmekaitse kohta leiad nende veebilehtedelt. 

Kui valid toodet ostes veebis maksmise võimaluse, näiteks krediitkaardiga või PayPali kaudu, tehakse makse vastava teenusepakkuja veebipõhise maksesüsteemi kaudu. Sellisel juhul töötleb isikuandmeid ja makseinfot vastava maksesüsteemi pakkuja. Sellisel juhul ei tea ega säilita me sinu makseinfot. Lisaks kehtivad vastava veebisüsteemi pakkuja andmekaitsesätted. 

2.7.2 Kliendikonto avamine 
Kliendikonto avamisel saad parooliga kaitstud juurdepääsu oma andmetele, mis meil sinu kohta olemas on (nt nimi ja aadress). Oma kliendikontol saad vaadata täidetud, pooleliolevaid ja hiljuti välja saadetud tellimusi ning hallata oma isikuandmeid ja uudiskirja.

Kliendikonto avamiseks pead esitama järgmised kohustuslikud andmed:

 • Aadress
 • Eesnimi
 • Perekonnanimi
 • Riik
 • Sinu e-maili aadress
 • Parool

Kliendikonto ei ole avalik ega otsingumootoritega indekseeritav. Kui kasutaja oma kliendikontost loobub, kustutatakse sellise kontoga seotud andmed seadusega ette nähtud säilitamisnõuete kohaselt. Andmete säilitamine on vajalik kaubandus- või maksuõiguse eesmärgil. Kontost loobumisel on sul kohustus enne lepingu lõppemist tagada oma isikuandmete turvalisus. Meil on õigus kõik lepinguperioodil salvestatud andmed taastamatult kustutada.

Kui tellimuse esitad, pead märkima nii arve aadressi kui ka tarneaadressi. Sinu tellimuse täitmiseks vajame sinu korrektset nime, aadressi ja makseinfot. Sinu e-maili aadressi vajame sinu tellimuse ja selle väljasaatmise kinnitamiseks ning ka sinuga muul eesmärgil suhtlemiseks. Sinu e-maili aadressi kasutame ka sinu tuvastamiseks (kasutajanimena), kui oma kliendikontole sisse logid. 

2.7.3 Kliendikonto kasutamine 
Oma kliendikontot saad kasutada JURA veebipoodi sisse logimiseks.

Kui kliendikonto avad või juba esitatud andmeid üle vaatad, salvestatakse sinu isikuandmed sinu konto seadete all ning neid saab edaspidi uuteks tellimusteks kasutada. 

Kui oled meie veebipoes kliendikonto avanud, kasutatakse sinu andmeid sinu tellimuse töötlemiseks ja ka edasiste tellimuste hõlbustamiseks. Et vältida kõrvaliste isikute loata juurdepääsu sinu isikuandmetele, krüpteeritakse tellimisprotsess TLS-tehnoloogia abil. 

Kui liitud ja esmakordselt sisse logid ning meie veebiteenuseid kasutad, salvestame sinu IP-aadressi ja vastava tegevuse aja. Säilitame selliseid andmeid meie enda ja ka kasutajate õigustatud huvide alusel, et kaitsta andmeid väärkasutamise ja muu lubamatu kasutamise eest. Selliseid andmeid ei ole lubatud edastada kõrvalistele isikutele, välja arvatud juhul, kui see on vajalik meie nõuete esitamiseks või kui tegemist on juriidilise kohustusega. Kasutusandmeid (nt meie veebipakkumise külastatud leheküljed) ja sisuga seotud andmeid (nt kontaktivormis või kasutajaprofiilis sisestatud andmed) töötleme reklaami eesmärgil, nt tooteinfo koondamiseks teenuste põhjal, mida kasutaja seni tarbinud on. 

2.8 Veebirakendused
Kui meile tööle kandideerid, töötleme sinu andmeid sinu avalduse töötlemisel.

Kogume ja töötleme kandidaatide andmeid kandideerimisavalduse töötlemise eesmärgil. Töötlemine võib toimuda ka e-maili teel elektrooniliste kanalite kaudu. 

Kui sõlmime kandidaadiga töölepingu, säilitame esitatud andmeid meievahelise töösuhte seadusliku töötlemise eesmärgil. Kui kandideerimise lõpptulemus ei ole töösuhte alustamine, säilitame sinu isikuandmeid dokumenteerimise eesmärgil kolm kuud ning siis kustutame need, kui sa pole meile andnud nõusolekut oma andmete kasutamiseks seoses sinu muude kandideerimistoimingutega meie juures. 

Pärast nõusoleku andmist on sul alati õigus see igal ajal tagasi võtta. Saada oma nõusoleku tagasivõtmise soov kandideerimisavalduses toodud kontaktisikule või aadressile order@rickman.ee.

2.9. Kõnesalvestus

KÕNE SALVESTAMISE EESMÄRGID 
Salvestame oma õigustatud huvi alusel telefonikõnesid teeninduse kvaliteedi tagamiseks ja võimalike pretensioonide lahendamiseks.

KÕNE SALVESTAMISEST TEAVITAMINE NING SÄILITAMINE 
Kõne salvestamisest teavitame kõne alguses. Salvestisi säilitame 1 kuu. 

3 Kustutamine

Töötleme ja säilitame sinu isikuandmeid ainult ajal, mil see on säilitamise eesmärgi täitmiseks vajalik, või kui meile kehtivad seadused või eeskirjad seda ette näevad. Kui säilitamise eesmärk või ettenähtud säilitamisaeg lõppeb, blokeeritakse või kustutatakse isikuandmed tavapärases korras vastavalt seaduses sätestatule.

Lisaks kustutame sinu andmed juhul, kui meile aadressile order@rickman.ee vastavasisulise palve saadad ja kui meil ei ole selliste andmete säilitamiseks seaduslikku ega muud säilitamis- ega kaitsmiskohustust. 

Konkreetsed kustutamisajad on toodud käesoleva privaatsuspoliitika vastavates peatükkides. 

4 Avaldamine kolmandatele isikutele

Avaldame sinu isikuandmeid ainult juhul, kui oled selleks selgesõnaliselt oma loa andnud, meil on seadusjärgne kohustus neid avaldada või kui see on vajalik veebilehe kasutamiseks ja ka päringute töötlemiseks või sinu taotletud teenuste pakkumiseks. 

Kolmandatele isikutele edastatud andmete kasutamine piirdub rangelt lepinguga kokku lepitud eesmärkidega. Sellistel kolmandatest isikutest ettevõtetel on kohustus tagada sinu privaatsus samasuguses ulatuses nagu meil. Lisaks on neil kohustus töödelda sinu isikuandmeid meie juhiste kohaselt ning tagada andmekaitse Euroopa Liidus nõutaval tasemel. Kui andmekaitse taset mis tahes riigis ei loeta isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses Šveitsi standarditele vastavaks, tagame lepingu abil, et sinu isikuandmeid kaitstaks alati Šveitsi standardite või isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt.

Avaldame sinu isikuandmeid järgmistele andmesaajate kategooriatele:

 • grupi aktsionärid (vt õiguslikku teavet)
 • teenuseosutajad
 • äripartnerid, nt edasimüüjad 
 • ametiasutused

Muud kolmandatest isikutest teenusepakkujad on toodud käesolevas privaatsuspoliitikas (nt osades „Küpsised“ ja „Veebianalüüsi tööriistad“).

Kui kasutame oma teenuste pakkumiseks allhankijad, teeme vastavad juriidilised korraldused ning rakendame ka tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada isikuandmete kaitse vastavalt kohalduvatele seadusesätetele.

5 Küpsised

Meie veebileht kasutab nn küpsiseid. Küpsised on info, mis liigub meie või kolmanda isiku veebiserverist kasutaja – ehk sinu – veebibrauserisse, et seda oleks võimalik sealt hiljem leida. Küpsised võivad olla väikesed failid või muud andmete säilitamise vahendid.

Küpsiste abil saab meie veebilehel oleva info ja pakkumised sinu vajadustega sobitada. Küpsised võimaldavad meil külastajaid ära tunda. Sellise äratundmise eesmärk on teha sinu jaoks meie veebilehe kasutamine lihtsamaks. 

Kasutame ajutisi küpsiseid. Need kustuvad automaatselt, kui brauseri sulged. Need hõlmavad eelkõige sessiooniküpsiseid. Sessiooniküpsised salvestavad nn sessiooni ID, millega sinu brauseri erinevad päringud koondatakse ühissessiooniks. Nii saab sinu arvuti ära tunda, kui veebilehele tagasi tuled. Selliste küpsiste abil saame tagada meie veebilehe toimimise ja funktsioonid. 

Lisaks kasutame ka püsiküpsiseid. Need jäävad sinu arvuti kõrvakettale ka pärast sessiooni lõppemist. Eelkõige aitavad just need küpsised meil oma pakkumisi kasutajasõbralikuks muuta.

Isikustamata küpsised ei edasta meile isikuandmeid. Sellised on näiteks statistikaküpsised. Need koguvad ja raporteerivad infot anonüümselt, aidates meil mõista, kuidas külastajad veebilehel tegutsevad.

Turvariskide määratlemiseks ja vältimiseks kasutame turvaküpsiseid. Näiteks võime neid küpsiseid kasutada sinu veebikülastuse kohta info säilitamiseks. Nii saame vältida seda, et keegi teine ilma sinu kasutajanime ja paroolita sinu parooli muudaks. 
Reklaamipartnerite kaudu paigutame reklaame teistele veebilehtedele, et näidata sulle ainult selliseid reklaame, mis sulle tegelikult huvi pakuvad. Selles protsessis kasutatakse selliste reklaamipartnerite nn kolmanda poole küpsiseid, mille määrab külastuse käigus meie veebileht ja mille loeb välja vastav reklaamipartner. Kolmanda poole küpsised on ajutised failid, mida säilitatakse sinu brauseris maksimaalselt 540 päeva pärast lehe viimast külastamist ja mis aeguvad seejärel automaatselt. 

Oma arvutisse salvestatud küpsiseid saad vaadata ja kustutada ning ka nende käitlemist konfigureerida oma brauseri seadetes. Rohkem infot saad tootjalt või oma veebibrauseri funktsioonist Spikker (Help).

Küpsiste lubamine ei ole meie veebilehe kasutamise eeltingimus. Enamik veebibrausereid lubab küpsiseid automaatselt. Kui sa seda ei soovi, saad oma brauseri seadistada nii, et see teavitaks sind küpsistest ja võimaldaks nende lubamist igal konkreetsel juhul eraldi. Samuti võid seadistada oma brauseri selliselt, et sinu arvuti küpsiseid ei salvestaks, või et saad hoiatuse, kui uus küpsis saabub. Mõned brauserid pakuvad näiteks võimalust esimese poole küpsised lubada, aga kolmanda poole küpsised blokeerida.

Lisaks sellele saab juba lubatud küpsiseid alati veebibrauseri või muu tarkvaraprogrammi abil kustutada. See on võimalik kõigis levinumates veebibrauserites. Võid oma veebibrauseri seadetes määrata küpsiste üldise blokeerimise. Küpsiste blokeerimine võib tähendada, et veebipakkumiste funktsioonid on piiratud.

Levinumate brauserite puhul saad sellise võimalusega tutvuda järgmistel linkidel:

6 Pikslid, kohalik säilitamine ja muud sarnased tehnoloogiad

Oma veebilehel kasutame ettevõtte Facebook, Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”) tööriista Pixel, millega saab mõõta veebiturunduse meetmete tõhusust. Jälituspikslid (mida nimetatakse ka veebilutikateks, veebimajakateks või pikselsiltideks) on väikesed koodiüksused, mis paigaldatakse veebilehele, mobiilrakendusse või reklaami sisse. Need koguvad sinu brauseri ja seadme kohta teatud andmeid, näiteks operatsioonisüsteemi, brauseri liigi, seadme tüübi ja versiooni, linkiva veebilehe, külastatud veebilehe, IP-aadressi ja muu sarnase kohta. Nende abil saame sinu tegevusi jälgida, kui oled Facebooki reklaami näinud ja/või sellel klõpsanud ning siis tellimuse esitanud. Niimoodi saame statistika ja turu-uuringute eesmärgil mõõta Facebooki reklaamide tõhusust. Meie saame selliselt salvestatud andmed anonüümselt, mis tähendab, et me ei näe sinu isikuandmeid ega saa neid muu sind puudutava infoga ühendada. 

Selliseid andmeid säilitab ja töötleb aga Facebook. Seega saab Facebook teavet nende käitumise kohta, kes Facebookis mingile reklaamile klikkasid ja meie veebilehele suunati. Kasutades küpsiseid ehk sinu arvutis säilitatavaid tekstifaile, saab Facebook sind Facebooki liikmena tuvastada ja reklaame optimeerida, st pakkuda reklaame, mis on suunatud Facebooki andmekasutuse eeskirjadele vastavatele sihtgruppidele. See puudutab sind ainult juhul, kui sul on Facebookis konto ja oled Facebooki sisse loginud. Kui sa ei ole Facebooki kasutaja, ei avalda selline andmetöötlemine sulle mõju.

Meie uudiskiri sisaldab jälituspikslit. See on nähtamatu graafika suurusega 1x1 pikslit, mis on seotud vastava uudiskirja tellija kasutaja ID-ga. Iga välja saadetud uudiskirja kohta on olemas andmed kasutatud aadressifaili, viite ja saadetud uudiskirjade arvu kohta. Lisaks sellele saab näha, millised aadressid ei ole veel uudiskirja kätte saanud, millisele aadressile need saadeti ja millistele aadressidele saatmine ebaõnnestus. Peale selle jälgitakse ka avamismäära, sh seda, millised aadressid uudiskirja avasid. Ja viimaseks jälgitakse andmeid selle kohta, millised aadressid uudiskirjast loobusid. Kasutame selliseid andmeid statistikaks ja uudiskirjade sisu ning ülesehituse optimeerimiseks. Sel moel saame oma uudiskirjades sisalduvat teavet ja pakkumisi paremini saajate huvidega sobitada. Jälituspiksel kustutatakse, kui uudiskirja kustutad. Kui soovid meie uudiskirjas veebimajaka kasutamise ära keelata, seadista oma meiliprogramm – kui see vaikimisi niimoodi seadistatud ei ole – nii, et HTMLi uudiste all ei kuvataks. 

7 Veebianalüüsi tööriistad

7.1 Google Analytics
Kasutame oma õigustatud huvide alusel (st huvi meie veebi analüüsimise, optimeerimise ja majanduslikult tasuva toimimise vastu) tööriista Google Analytics, mis on ettevõtte Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; „Google”) veebianalüüsi teenus. Google kasutab küpsiseid. 

Küpsise poolt kogutud teave selle kohta, kuidas sa käesolevat veebilehte kasutad (sh sinu IP-aadress), edastatakse Google’i serverisse Ameerika Ühendriikides ja säilitatakse seal. Google on andmekaitseraamistiku Privacy Shield kohaselt sertifitseeritud ja tagab seega Euroopa andmekaitseõiguse sätete täitmise. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google kasutab sellist infot veebilehe sinupoolse kasutuse analüüsimiseks, veebilehel liikumise kohta aruannete koostamiseks ja meile muude veebilehe ja veebi kasutamisega seotud teenuste pakkumiseks. Sinu brauserist Google Analytics’iga edastatud IP-aadressi ei viida kokku muude Google’ilt saadud andmetega. 

Kasutame Google Analytics’it ainult aktiveeritud IP-anonümiseerimisega. See tähendab, et Google lühendab kasutajate IP-aadresse Euroopa Liidu liikmesriikides või muudes Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides. Ainult erandjuhtudel edastatakse täielik IP-aadress Google’i serverisse Ameerika Ühendriikides ja lühendatakse seal.

Küpsise poolt seoses veebilehe sinupoolse kasutamisega tekitatud andmete (sh sinu IP-aadressi) kogumist ja edastamist Google’ile ning Google’i poolt selliste andmete töötlemist saad takistada, laadides järgmiselt lingilt alla ja installides brauseri pistikprogrammi (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Seejärel seadistatakse loobumisküpsis, mis takistab sinu andmete kogumist, kui hiljem uuesti veebilehte külastad. Juhime sinu tähelepanu sellele, et sellisel juhul ei pruugi sul olla võimalik kõiki käesoleva veebilehe funktsioone täies mahus kasutada. 

Rohkem teavet kasutustingimuste ja andmekaitse kohta leiad aadressilt www.google.com/analytics/terms/de.html või www.google.de/intl/de/policies/. Võta teadmiseks, et sellel veebilehel on anonüümse IP-aadresside hankimise (nn IP-maskeerimise) eesmärgil Google Analytics’it laiendatud koodiga „gat._anonymizeIp();".

7.2 Google’i turundus-/taasturundusteenused 
Kasutame oma õiguslike huvide alusel (st huvi meie veebi analüüsimise, optimeerimise ja majanduslikult tasuva toimimise vastu) ettevõtte Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA turundus- ja taasturundusteenuseid („Google’i turundusteenused“) Google AdWords, Google Double Click ja Google Tag Manager. 

7.3 Google AdWords
Kasutame oma õiguslike huvide alusel reklaamiprogrammi Google AdWords, mis kuulub ettevõttele Google-Marketing-Services Online. 
Sellega seadistab Google AdWords sinu arvutisse küpsise („konversiooniküpsis“), kui oled Google’i reklaami kaudu meie veebilehele jõudnud. Sellised küpsised kaotavad kehtivuse 30 päeva pärast ja neid ei kasutata isiku tuvastamiseks. Kui külastad meie veebis teatud lehekülgi ja küpsise kehtivus ei ole veel lõppenud, on meil ja Google‘il võimalik aru saada, et keegi on reklaamile klõpsanud ja suunatud sel viisil edasi meie lehele. Iga AdWordsi klient saab erineva küpsise. Seega ei ole võimalik küpsiseid AdWordsi klientide veebilehtede kaudu jälgida. Konversiooniküpsiste abil kogutud teabe eesmärk on koostada konversioonistatistikat AdWordsi klientide jaoks, kes on otsustanud konversiooni jälgimise kasuks. Meie ei saa teavet, mille alusel on võimalik sind isiklikult tuvastada. 

Küpsise poolt kogutud teave veebilehe sinupoolse kasutamise kohta edastatakse üldjuhul Google’i serverissee Ameerika Ühendriikides ja säilitatakse seal. Sinu brauserile määratakse kogutud teabe alusel huvipõhised kategooriad. 

Kasutame sinu kohta ülaltoodud küpsise (nn konversiooni jälgimise) abil kogutud andmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Taasturundus
 • Ühiste huvidega sihtgrupid
 • Kasutajate poolt määratud ühiste huvidega sihtgrupid 
 • Ostukavatsusega sihtgrupid 
 • Sarnased sihtgrupid 
 • Demograafiline ja geograafiline suunitlus

Lisaks on sul võimalik Google’i poolsest huvidega seotud reklaamist loobuda. Selleks pead kõigist kasutatavatest veebibrauseritest külastama linki www.google.de/settings/ads ja tegema vajalikud seadistused.

Rohkem teavet Google AdWordsiga seotud kasutustingimuste ja andmekaitse kohta leiad lingilt http://www.google.de/policies/technologies/ads/.

7.4 Google Tag Manager
Kasutame ka ettevõtte Google Inc. tööriista Google Tag Manager, et oma veebilehel Google’i analüüsi- ja turundusteenuseid integreerida ning hallata. 

Siltide rakendamist juhtiv Tag Manager on ilma küpsisteta domeen, mis ei kogu isikuandmeid. See käivitab aga teised sildid, mis omakorda võivad andmeid koguda. Google’i Tag Manager ise sellistele andmetele ligi ei pääse. Kui domeeni või küpsise tasandil tehti deaktiveerimine, jääb see kehtima kõikide jälgimissiltide puhul, kui neid rakendatakse koos Google Tag Manager‘iga. Rohkem teavet Google’i poolt turunduse eesmärgil andmete kasutamise kohta leiad ülevaate lehelt https://www.google.com/policies/technologies/ads, Google’i privaatsuspoliitika on saadaval lehel https://www.google.com/policies/privacy.

Kui soovid ettevõtte Google-Marketing-Services poolt saadetavat huvipõhist reklaami blokeerida, kasuta Google’i seadistusi ja loobumisvõimalusi: http://www.google.com/ads/preferences.

7.5 The Trade Desk
Meie veebileht kasutab ka ettevõtte The Trade Desk, Inc., 505 Poli Street, 5th Floor, Ventura, CA, 93001, USA („Trade Desk”) veebipakkumisi. Sellistes pakkumistes kasutatakse küpsiseid, et reklaamivahendite kasutamist võimalikult hästi optimeerida. Kasutamise raames saab erinevaid andmeid, eelkõige kasutajate IP-aadresse ja tegevusi edastada The Trade Desk, Inc.-i serverisse ja seal säilitada. 

Palun arvesta, et andmeid võidakse sel juhul töödelda väljaspool Šveitsi ja Euroopa Liitu. Samuti ei ole meil mõjuvõimu Trade Desk’i poolt sellise tööriista kasutamisega kogutud andmete käitlemise ja muu kasutamise üle. 

Rohkem teavet andmekaitse kohta ettevõttes Trade Desk leiad siit: http://www.thetradedesk.com/privacy-policy/. Kui sa ei soovi, et Trade Desk sinu kasutajakäitumist salvestaks ja analüüsiks, saad seda takistada, avades järgmise lingi: http://www.adsrvr.org/

7.6 Adform
Kasutame Adformi küpsiseid, et koguda andmeid kasutaja käitumise kohta veebilehel, tuvastada tema huvi konkreetse toote suhtes ning et mõõta ja analüüsida reklaamide mõju. Küpsised on kogutud anonüümselt ega sisalda isikuandmeid. Küpsiste info jõuab Adformi reklaamiplatvormile, mille abil saame näidata kasutajatele internetis asjakohasemaid reklaame, kasutades taassihtimise, sarnaste sihtgruppide leidmise ja kolmanda osapoole küpsiste sihtimise võimalusi.
Rohkem infot Adformi andmekaitsepõhimõtete ja küpsiste poliitika kohta leiad siit: https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/

8 Sotsiaalsed pistikprogrammid 

Kasutame oma veebilehel sotsiaalseid pistikprogramme. Need on väikesed programmid või programmipaketid, millega saab tarkvara vastavalt enda nõuetele kohandada ja laiendada. Paljud programmid, näiteks graafikaprogrammid, meediaesitajad või veebibrauserid toetavad funktsioone, mida tavakasutaja oma põhiversioonis vajab. 

Meie veebilehel on lingid meie sotsiaalmeedia profiilidele järgmistes sotsiaalmeedia-võrgustikes:

 • Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
 • Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA
 • Google +, Google Inc.’i teenus, 1600 Amphitheatre, Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • YouTube, Google Inc.’i teenus, 1600 Amphitheatre, Parkway, Mountain View, CA 94043, USA 

Kui külastad meie veebilehte ja kasutad veebilehel loetletud sotsiaalmeedia pistikprogramme, luuakse sinu brauseri ja vastava sotsiaalvõrgustiku serveri vahel otseühendus. Niimoodi saab võrgustik infot, et külastasid oma IP-aadressiga meie veebilehte ja avasid lingi. Kui avad lingi, olles vastavas võrgustikus oma kontole sisse logitud, saab meie lehe sisu ühendada sinu profiiliga võrgustikus, mis tähendab, et võrgustik saab sinu külastuse meie veebilehele seostada otse sinu kasutajakontoga ja meie saame sinu kohta selliseid andmeid nagu sinu nimi, e-maili aadress, asukoht, sõbralist ja profiilipilt. Selliste andmete abil saame veebilehtedel teatud funktsioone pakkuda. Kui soovid seda vältida, peaksid enne vastava lingi kinnitamist välja logima. Seostamine toimub alati, kui pärast lingi avamist vastavasse võrgustikku sisse logid.

Kui oled meie veebilehte külastades oma kasutajakontoga Facebooki, Google’isse või Instagrami sisse logitud, saab vastav teenusepakkuja veebilehe külastuse seostada sinu kasutajakontoga. Kui kasutad pistikprogrammi, näiteks valik „Like“ või nupp „g+1“, edastatakse vastav info otse vastava teenusepakkuja serverisse Ameerika Ühendriikides ja säilitatakse seal. Info avaldatakse sinu kasutajakonto kaudu ka vastavas sotsiaalvõrgustikus ja on nähtav sinu sealsetele kontaktidele.

Isegi kui sa ei ole meie veebilehte külastades pistikprogrammide pakkujate teenusesse sisse logitud, on võimalik pistikprogrammide kogutud andmed sinu vastava kasutajakontoga siduda. Pistikprogrammi kaudu määratakse küpsisele identifikaator iga kord, kui veebilehte külastatakse. Kui sinu brauser saadab sellise küpsise ilma küsimata iga kord, kui vastava teenusepakkuja serveriga ühendutakse, saaksid Facebook, Google ja Instagram põhimõtteliselt koostada profiili selle kohta, millist veebilehte vastava identifikaatoriga kasutaja külastab. Vajadusel saaks siis sellise identifikaatori hiljem taas isikuga seostada – näiteks teenusepakkuja lehel sisse logides.

Kui sa ei soovi, et sinu profiili pistikprogrammi pakkujaga seostataks, pead enne meie veebilehe külastamist vastavast teenusest välja logima. Lisaks saad oma brauseri seadetest valida võimaluse „Blokeeri kolmanda osapoole küpsised“ ning siis ei saada sinu brauser vastavale sotsiaalvõrgustiku teenusele küpsiseid. Sellise seadistuse puhul võib juhtuda, et pistikprogrammid küll toimivad, kuid teiste pakkujate muud lehtedevahelised funktsioonid enam mitte. Sotsiaalmeedia pistikprogrammide allalaadimise saad täielikult blokeerida spetsiaalse lisaga oma brauseris, nt skripti blokaatoriga „NoScript“ (saadaval aadressil http://noscript.net/).

Lisaks kasutame „Google + 1“ nuppu. Google + 1 nupuga saad sina ja teised kasutajad Google’ilt ja meie partneritelt isikustatud sisu. Google säilitab nii sellise info, mille esitasid sisule +1, kui ka info lehe kohta, mida vaatasid, kui +1 klõpsasid. Sinu +1 saab Google’i teenustes, näiteks otsingutulemustes või sinu Google’i profiilis või muudes kohtades veebilehel ja internetireklaamides koos sinu profiilinime ja fotoga viidetena kokku koondada. 

Andmete kogumise eesmärgi ja ulatuse ning andmete edasise töötlemise ja kasutamise kohta rohkema teabe saamiseks loe palun vastava teenusepakkuja andmekaitseteadet. Sellest leiad ka täpsemat teavet oma õiguste kohta ning võimalused oma privaatsuse kaitsmiseks ja ka kasutajaprofiilide koostamise takistamiseks: 

9 Sinu õigused

Sul on õigus taotleda oma isikuandmete parandamist, kustutamist, piiramist ja ülekandmist, esitada andmete töötlemisele vastuväide ning võtta andmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi. Kui sinu arvates on sinu isikuandmete töötlemine andmekaitseõigusega vastuolus või on andmekaitsenõudeid muul moel rikutud, võid esitada kaebuse andmekaitse inspektsioonile.

Kui sul on küsimusi, soovitusi või soove, võta palun meiega ühendust aadressil order@rickman.ee

9.1 Alaealised veebilehe kasutajad
Veebileht on mõeldud kasutamiseks täiskasvanutele. Alaealistel, eelkõige alla 16-aastastel lastel ei ole lubatud meile oma isikuandmeid edastada ega teenusega liituda. Kui avastame, et meile on selliseid andmeid edastatud, kustutame need oma andmebaasist. Lapsevanem (või seaduslik esindaja) võib meiega ühendust võtta ja taotleda andmete kustutamist / registreerumise tühistamist. Selleks vajame koopiat ametlikust dokumendist, mis tõestab, et oled lapse vanem või eestkostja.

10 Andmete turvalisus 

Et kaitsta sinu isikuandmeid manipuleerimise, kadumise, hävimise või lubamatu juurdepääsu eest ning tagada sinu õiguste kaitse ja vastavus kehtivatele andmekaitsesätetele, rakendame tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid.

Meie poolt rakendatavad meetmed tagavad sinu andmete alalisel töötlemisel andmete konfidentsiaalsuse ja terviklikkuse ning ka meie süsteemide ja teenuste kättesaadavuse ja mahu. Füüsilise või tehnilise intsidendi korral peavad sellised meetmed kiirelt andmete kättesaadavuse ja neile juurdepääsu taastama. 

Meie turvameetmed hõlmavad ka sinu andmete krüpteerimist. JURA veebilehel krüpteeritakse andmeliiklus HTTPS’i kaudu. See tähendab, et kõik sinu poolt veebi sisestatud andmed edastatakse krüpteeritud marsruudi kaudu. Selle tulemusel ei pääse volitamata isikud andmetele ligi. 

Täiustame tehnoloogiliste arengute alusel oma andmetöötlus- ja turvameetmeid pidevalt. 

Võtame ka meie ettevõttesisest andmekaitset väga tõsiselt. Meie töötajatele ja tellitud teenusepakkujatele kehtib nii konfidentsiaalsuskohustus kui ka kohustus täita andmekaitsesätteid. Lisaks sellele võimaldatakse neile isikuandmetele juurdepääsu ainult vajadusel. 

11 Lingid muude teenusepakkujate veebilehtedele

Meie veebileht sisaldab ka linke partnerite ja JURA volitatud edasimüüjate veebilehtedele. Kui esitame lingid teiste teenusepakkujate veebilehtedele, ei ole meil kontrolli nende sisu üle. Seega ei anna meie selliste lehtede sisule garantiid ega võta selle eest vastutust. Selliste lehtede sisu eest vastutab pakkuja või operaator. Linkimise ajal on lingitud veebilehti kontrollitud, et neis ei esineks juriidilisi üleastumisi ega tuvastatavaid seaduserikkumisi. Linkimise ajal ei olnud sellistel veebilehtedel teadaolevalt ebaseaduslikku sisu. Lingitud veebilehtede pidev kontekstiline sisukontroll ei ole siiski ilma konkreetse õigusrikkumise kahtluseta otstarbekas. Kui õigusrikkumisest teada saadakse, eemaldatakse sellised lingid viivitamatult. 

12 Privaatsuspoliitika muudatused

Meil on õigus käesolevat privaatsuspoliitikat vastavalt kehtivatele andmekaitsesätetele igal ajal muuta. Praegu kehtib versioon seisuga 20. mai 2018.