Töötajate tervise kaitsmine on meie jaoks ülioluline. Pakume ergonoomiliste põhimõtete kohaselt kujundatud töökeskkonda ja ohutusnõuetele vastavaid seadmeid ning rakendame kaitsemeetmeid (nt pandeemia ajal). Pakume ka ohutuskoolitusi, näiteks elektriohutuse teemal.

We are thus making a contribution to achieving SDG 3

SDG healthy lives Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages.

Go to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development