Investeerime pidevalt tulevikku suunatud projektidesse, et pakkuda automaatsete kohvimasinate sektoris uuendusi.

See on JURA Campuse eesmärk. Pidev teadus- ja arendustöö, tulevikku suunatud tehnoloogiate kasutamine, koostöö ülikoolidega ja tulevikku investeerimine tugevdavad püsivalt kirge, pidevat täiustamist ja kompromissitut fookust, mis tagavad meie edu ja aitavad kaasa ettevõtte jätkuvale arengule.

We are thus making a contribution to achieving SDG 9

SDG sustainable industrialization Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation.

Go to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development