Energiatõhusus on juba aastakümneid olnud meie tootearenduses tähtsal kohal. Näiteks varustasime 1994. aastal IMPRESSA 500 automaatse sisse- ja väljalülitamise funktsiooniga, et vältida tarbetut energiakulu.

Sellele järgnesid sellised tehnoloogiad nagu energiasäästurežiim Energy Save Mode (E.S.M.©) 2004. aastal, säästulüliti Zero-Energy Switch (2007) ja optimeeritud tõhususega energiasäästlikud termoplokid, mille väiksem mass tagab kiirema soojenemise. Meie tooted vastavad standardile DIN 18873-2.

Iga kord, kui töötame välja uue toote või täiustame olemasolevat, mängib energiatõhususe optimeerimine olulist rolli.

We are thus making a contribution to achieving SDG 7

SDG access to energy Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all.

Go to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development